Žemaičių tautiniai kostiumai

Paties tautinio kostiumo kūrimas – įdomus, prasmingas ir atsakingas procesas, siekiant atspindėti tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą.