Teatro rūbai

Įmonės meistrai gali sukurti ir pasiūti ne tik tautinį kostiumą, bet ir teatrui skirtus drabužius. Pavyzdžiui, meistrų pasiūtais įspūdingais kostiumais puošiasi istorinių šokių ansamblis „Baltoji Pavana“.