Drabužių siuvimas

Sasutas sedi margos staklalas,

Sasutas audžia plonas drobalas,

Sasulas ryši šilko skaralį,

Aukso kasnykų pina kasalan.

(Ištrauka iš Kupiškėnų liaudies dainos „Našloites daina“)